Tesbih

Akik Doğaltaş Tesbih 10mm
Ceyt Taşı Tesbih 8mm
Ceyt Taşı Tesbih 8mm
Ceyt  Taşı Tesbih 8mm
Cam Taş Tesbih
Fasetli Kesim Onix Doğaltaş Tesbih 6mm
Kuvars Taşı Tesbih 6mm
Mercan-Hematit Taşı Tesbih 6mm
Hematit Doğaltaş Tesbih 8 mm
Fasetli Hematit Doğaltaş Tesbih 8 mm
Pembe Kuvars Doğaltaş Tesbih 6mm
Akik Taşı Tesbih 6mm
Hematit Doğaltaş Tesbih 8 mm
Akik Doğaltaş Tesbih 10mm
Yeşim Taşı Tesbih 6mm
Hematit Doğaltaş Tesbih 8 mm
Ceyt Taşı Tesbih 8mm
Ceyt Taşı Tesbih 8mm
Ay Taşı Doğaltaş Tesbih 8mm
Ceyt Taşı Tesbih 8mm